ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
ตรวจติดตามการดำเนินโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร
       วันนี้ นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายณรงค์ชัย ปุริโส ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จำกัด อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจติดตามการดำเนินโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรก.... อ่านต่อที่นี่

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผสสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม (ระดับเขต : ครั้งที่ 2)
       วันนี้ เวลา 09.00 น. นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ก พร้อมด้วย นายณรงค์ชัย ปุริโส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผสสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม (ระดับเขต : ครั้งที่ 2) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธ.... อ่านต่อที่นี่

ให้เลือดเหมือนให้ชีวิต กสส.7บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
       วันนี้เวลา 08.30 น. นายสุริยนต์ ฉายชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 พร้อมด้วยนายเผด็จ มูลรัตน์ ได้ร่วมกิจกรรมกับอำเภอโพนทอง โดยการบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง.... อ่านต่อที่นี่

สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตร​เพื่อ​การตลาด​ลูกค้า​ ธ.ก.ส.​ ร้อยเอ็ด​ จำกัด
       วันที่ 20 สิงหาคม​ 2564 เวลา 09.30​​ น. นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น​ประธาน​พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564​ ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อ​การตลาด​ลูกค้า​ ธ​.ก.ส.​ ร้อยเอ็ด​ จำกัด โดย​มี​นายทองลักษณ์​ หาญ​ศึก​ ประธานกรรมการสหกรณ์​ นางทิพาภรณ์​ ศรีพลลา ผู้จัดก.... อ่านต่อที่นี่

มอบสื่อการเรียนรู้ "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
       วันที่ 18 สิงหาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นางสาวอรวรรณ ทิพย์เดชา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้นำสื่อการเรียนรู้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ บอร์ดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ป้าย X – Stand ฐานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน พร้อมคู่มือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่ดีขอ.... อ่านต่อที่นี่